Η αυτούπνωση είναι το ίδιο αποτελεσματική με την ύπνωση;

Υπνοθεραπεία://Η αυτούπνωση είναι το ίδιο αποτελεσματική με την ύπνωση;